Radio Kootwijk

Ruimte die je raakt

Rust, ruimte, stilte en duisternis op een ongewone markante plek. Een mythische plek. De contrastrijke combinatie van ruige natuur en imposante architectuur verrast en inspireert. 

Radio Kootwijk

Radio Kootwijk is een plek met een bijzondere geschiedenis. Het kernteam van Radio Kootwijk werkt aan herstel en passend gebruik van de monumentale gebouwen vanuit de kernwaarden open, puur, intrigerend en maatschappelijk betrokken. Radio Kootwijk is een plek waar de mens die aan innovatie en vernieuwing werkt, centraal staat. Geïnspireerd op de natuurlijke processen, zodat het leidt tot duurzame oplossingen en relaties. 

De Midden-Veluwe was begin vorige eeuw nauwelijks bewoond. De ruimte en het feit dat de grond in eigendom was van de Nederlandse Staat maakten deze plek uitermate geschikt voor de vestiging van een radiotelegrafisch zendstation. Het werd in 1923 door de PTT in gebruik genomen en gold destijds als ‘een wonder van moderne techniek’. Koningin Emma opende in 1929 de radiotelefoondienst met de woorden ‘Hallo Bandoeng, hoort u mij?’ Vanaf die tijd kon Nederland bellen met Nederlands-Indië. De stilte en ruimte rondom het zendstation was nodig voor ongestoorde verbindingen en zorgde ook voor een vrije ontwikkeling van de natuur. 

De zendfunctie werd al gauw uitgebreid en behalve met Indië kwamen verbindingen met andere continenten en landen tot stand. In de oorlog gebruikten de Duitsers het station voor communicatie met onderzeeboten. Na de oorlog bleef de PTT gebruikmaken van de locatie maar door opkomst van satellietzenders verloor het station zijn functie. Eind 1998 ging Radio Kootwijk  definitief uit de lucht. Wat bleef was de combinatie van het wonderlijke, glorieuze bouwwerk en een ongerepte omgeving. 

Heidag-radiokootwijk

De omgeving van De Theaterloods

De Theaterloods staat midden in de natuur van Radio Kootwijk. In het hart van de Veluwe maken de bomen van Nederlands grootste bosgebied opeens plaats voor een groot open gebied van heidevelden en zandverstuivingen: het Kootwijkerzand. Met een oppervlakte van 700 hectare is het Kootwijkerzand de grootste actieve zandverstuiving van West-Europa. Het is een ongewone en markante plek. Een mythische plek.  De contrastrijke combinatie van ruige natuur en imposante architectuur verrast en inspireert, het is ruimte die je raakt. 

De waarden die Staatsbosbeheer voor dit gebied bewaakt zijn rust, ruimte, stilte en duisternis. Dit zijn voorwaarden voor reflectie, bezinning, inspiratie, confrontatie en dialoog. Wij maken daar in onze programma’s graag gebruik van met bijvoorbeeld een mooie inspiratie-wandeling op de Veluwe. 

Het dorp

Vlak bij het hoofdgebouw en de andere zendergebouwen werden voorzieningen gebouwd voor water en energie. Er kwamen werkplaatsen, loodsen, een pension voor ongehuwde ambtenaren en dienstwoningen voor personeel. Zo ontstond een kleine nederzetting met in totaal 37 huizen. Eind jaren twintig woonden er zo’n tweehonderd mensen. 

Het afgelegen dorp kende een bloeiend verenigingsleven. In 1980 werd de Dorpsraad/ Belangenvereniging Radio Kootwijk opgericht. De meeste bewoners hebben geen binding meer met PTT/KPN maar wél met hun dorp en de omgeving. Zij zijn dan ook nauw betrokken bij de plannen voor herontwikkeling en Staatsbosbeheer koestert de leefbaarheid van het dorp.

Lees meer over Radio Kootwijk en haar rijke geschiedenis op:
HierRadioKootwijk.nl