Wat ons drijft

Kunst, cultuur, natuur en wetenschap

De Theaterloods wil zoveel mogelijk mensen door middel van kunst, cultuur, natuur en wetenschap, uitdagen en inspireren op de (persoonlijke) vraag ‘wat is voor jou werkelijk van waarde in werk, leven en liefde?’.

Wat is van waarde?

Wij geloven dat mensen die meer reflecteren en uitgedaagd worden op dit vraagstuk, uiteindelijk bewustere keuzes maken voor zichzelf, de organisatie en de maatschappij. Kunst, cultuur, natuur en wetenschap kunnen mensen op verschillende manieren raken. De (gezamenlijke) beleving hiervan in en rondom De Theaterloods werkt als inspiratiebron en aanjager voor het voeren van een goed gesprek met jezelf en of met collega’s. Een gesprek over de beleving van de huidige en verwachte situatie en de vraag: wat is voor mij nu werkelijk van waarde? De unieke programma’s van De Theaterloods vormen binnen organisaties vaak een langdurige inspiratiebron van gesprek en worden vaak hoog gewaardeerd.

Wat we ook belangrijk vinden

De Theaterloods is een voormalige werkloods in Radio Kootwijk die, nu als gemeentelijk monument, ingericht is als een sfeervolle locatie. Omdat we het hebben over wat werkelijk van waarde is in werk, leven en liefde, proberen we met aandacht voor het behoud van het specifieke monumentale karakter van De Theaterloods zoveel mogelijk duurzame keuzes te maken die van waarde zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld door:

  • Bewust biologische en streekgebonden producten aan te bieden die voornamelijk plant-based zijn, afgestemd op het jaargetijde van het moment
  • In te kopen bij lokale leveranciers
  • Onnodig gebruik van plastic terug te dringen
  • Industrieel erfgoed te hergebruiken
  • Overal in het pand gebruik te maken van Ledverlichting
  • Zoveel mogelijk meubels, decor en materialen te hergebruiken
  • No show terug te dringen bij bijeenkomsten in De Theaterloods
  • Onze gasten zoveel mogelijk te stimuleren om samen of in groepsvervoer naar Radio Kootwijk te rijden.
  • Onze gasten betaald te laten parkeren, waarbij de opbrengst volledig naar Staatsbosbeheer gaat zodat zij hiermee kunnen herinvesteren in onze unieke de omgeving.

Door de bijzondere ligging van De Theaterloods midden op de Veluwe houden wij extra veel rekening met de bescherming van de natuurlijke leefomgeving van plant- en diersoorten om de biodiversiteit rondom De Theaterloods te behouden.