Over De Theaterloods

De Theaterloods inspireert met kunst, cultuur, natuur en wetenschap. Een industrieel monument dat werd verbouwd tot een sfeervolle plek te midden van een uitgestrekt natuurgebied. Een kuuroord voor de ziel en de zaak. 

Te midden van het schitterend natuurgebied de Veluwe, op het terrein van het voormalige Zendstation Radio Kootwijk nabij Apeldoorn, staat De Theaterloods. De ultieme plek voor een dag ‘de hei op’. De Theaterloods is geen ‘gewone’ locatie; het is een kuuroord voor de ziel en de zaak. Een bijzondere plek waar met kunst, cultuur, natuur en wetenschap inspirerende programma’s worden geboden met langdurige impact.

De Theaterloods biedt speciaal voor organisaties programma’s aan om mensen uit te dagen, op te laden, te inspireren en om met hernieuwd(e) energie en verlangen de toekomst in te gaan. Over de thema’s die van waarde zijn voor jou en het werk dat je doet. Thema’s als vakmanschap, eigen regie, dienend leiderschap of zelforganisatie. Over zingeving. Over wel weten maar niet doen. Over wel willen maar niet kunnen. Over het diepere verlangen dat de basis vormt voor de toekomst. Over de ziel van organisaties. Over je eigen ziel als de motor van een gelukkig bestaan.

Over De Theaterloods over ons

Een voormalige werkloods

De Theaterloods is gehuisvest in een voormalige werkloods (gebouw G) op het terrein van radiotelegrafisch zendstation Radio Kootwijk. De werkloods werd tot de sluiting van het zenderpark gebruikt voor de bouw en het onderhoud van zendapparatuur. In 2010 werd het monumentale pand in gebruik genomen als ‘De Theaterloods’ en sfeervol ingericht voor groepen tot 150 personen. Het pand heeft sindsdien een goed geoutilleerde theaterzaal, diverse subruimtes en een ruime foyer voor ontbijt, lunch, borrel en diner. Voor groepen groter dan 150 personen werkt De Theaterloods samen met het beroemde Zendgebouw van Radio Kootwijk. Op die manier kunnen programma’s voor groepen tot 700 personen worden aangeboden.

Over de Theaterloods Radio Kootwijk

“Rust, ruimte, stilte en duisternis op een ongewone markante plek. Een mythische plek. De contrastrijke combinatie van ruige natuur en imposante architectuur verrast en inspireert.”

Radio Kootwijk

Radio Kootwijk is een plek met een bijzondere geschiedenis. Het kernteam van Radio Kootwijk werkt aan herstel en passend gebruik van de monumentale gebouwen vanuit de kernwaarden open, puur, intrigerend en maatschappelijk betrokken. Radio Kootwijk is een plek waar de mens die aan innovatie en vernieuwing werkt, centraal staat. Geïnspireerd op de natuurlijke processen, zodat het leidt tot duurzame oplossingen en relaties. 

De Midden-Veluwe was begin vorige eeuw nauwelijks bewoond. De ruimte en het feit dat de grond in eigendom was van de Nederlandse Staat maakten deze plek uitermate geschikt voor de vestiging van een radiotelegrafisch zendstation. Het werd in 1923 door de PTT in gebruik genomen en gold destijds als ‘een wonder van moderne techniek’. Koningin Emma opende in 1929 de radiotelefoondienst met de woorden ‘Hallo Bandoeng, hoort u mij?’ Vanaf die tijd kon Nederland bellen met Nederlands-Indië. De stilte en ruimte rondom het zendstation was nodig voor ongestoorde verbindingen en zorgde ook voor een vrije ontwikkeling van de natuur. 

Over De Theaterloods Radio Kootwijk

De omgeving van De Theaterloods

De Theaterloods staat midden in de natuur van Radio Kootwijk. In het hart van de Veluwe maken de bomen van Nederlands grootste bosgebied opeens plaats voor een groot open gebied van heidevelden en zandverstuivingen: het Kootwijkerzand. Met een oppervlakte van 700 hectare is het Kootwijkerzand de grootste actieve zandverstuiving van West-Europa. Het is een ongewone en markante plek. Een mythische plek. De contrastrijke combinatie van ruige natuur en imposante architectuur verrast en inspireert, het is ruimte die je raakt. 

De waarden die Staatsbosbeheer voor dit gebied bewaakt zijn rust, ruimte, stilte en duisternis. Dit zijn voorwaarden voor reflectie, bezinning, inspiratie, confrontatie en dialoog. Wij maken daar in onze programma’s graag gebruik van met bijvoorbeeld een mooie inspiratie-wandeling op de Veluwe. 

Lees meer over Radio Kootwijk en haar rijke geschiedenis op:
HierRadioKootwijk.nl 

Daphne Goudsmit contact

Meer informatie over De Theaterloods?

Neem contact op met Daphne Goudsmit via 06-4627 7587 of info@detheaterloods.nl