Café Weltschmerz

Harry Starren interviewt Walter Supèr over de waarde van twijfel in leiderschap en in persoonlijke ontwikkeling.

Hoe kan je mensen leren twijfelen?

Volgens Walter Supèr zit daar de groei in de persoonlijke ontwikkeling. Theater subsidie ‘s moeten volgens hem ingezet worden om de marketing-communicatie op een hoog pijl te brengen, niet om de producties zelf te financieren.

Een serie interviews met prominenten uit de creatieve industrie over de vraag: hoe kan het beter, anders, “creatiever”. Op zoek naar nieuwe invalshoeken én naar de samenhang daarachter. Hoe schakelen we elkaar in en benutten we het potentieel van het land?

Harry Starren is Federatievoorzitter verbonden aan de Nederlandse Creatieve Industrie en directeur van Ithaca International, gevestigd in Amsterdam en Nice. Starren kwam met het idee voor een gespreksmarathon. Een marathon met 13 vertegenwoordigers uit de creatieve industrie. In drie blokken van vier uur, één aaneengesloten ‘ketting’ interviews, van elk 20 minuten.  Het idee was dat de gesprekken continuïteit hebben en doorgaan waar deze in het voorgaande gesprek zijn gestopt. Iedere gast moest daarom aanwezig zijn bij het gesprek dat aan hen voorafging.

Alle geïnterviewden staan bekend als creatief en eigenzinnig. Prominent in hun vak, maar niet bij iedereen bekend. Deze reeks moet het beeld geven van de stand van zaken in alle sectoren met een perspectief over de toekomst op elk van die terreinen.