Big Perspective

De Theaterloods exposeert tot medio januari 2021 ‘Big Perspective’ van Caroline Kortenhorst.

Bij het werk van Caroline draait het om de één- of meerledigheid van de onderwerpen. De dubbelzinnigheid, polariteit of ambivalentie der dingen. Deze worden door haar aan meerdere bezien en/of gedefinieerd. Oneindigheid. De expositie toont pen- en potloodtekening die in het afgelopen (retraite) jaar tot stand kwamen. “Ontspanningsoefeningen voor de geest in de steeds complexer wordende wereld.”

Elke zes maanden is er in De Theaterloods een nieuwe kunstexpositie te zien die past bij het gebouw en die bijdraagt aan de beleving van onze bezoekers. Daarnaast hangen er diverse kunstwerken van eerdere exposities. Een waardevolle toevoeging aan een dag in De Theaterloods.