Online en Live programma

Persoonlijke en inspirerend

De Theaterloods maakt in samenwerking met TheaterMakers Radio Kootwijk en De Ontwikkelgroep voor jouw organisatie een persoonlijk en inspirerend hart-onder-de-riem programma ‘live’ online! Met als thema ‘Wat is werkelijk van waarde?’ Toegespitst op jouw organisatie.

Live gevoel online

Juist in deze postcorona-tijd wil je persoonlijke aandacht geven aan en verhalen delen met je medewerkers. Een moment van stilstaan en vooruitkijken met een hart onder de riem. Persoonlijk, met de verhalen van de eigen organisatie. Een waardevol moment met perspectief en saamhorigheid.

Vanuit deze wens hebben TheaterMakers Radio Kootwijk samen met De Ontwikkelgroep van Mientje Fluyt en Roek Lips (van de serie Nieuwe leiders) een programma ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Een programma met live muziek, verhalen en teksten zoals je van TheaterMakers Radio Kootwijk gewend bent. Met daarbij ook inspiratie door ‘Nieuwe leiders’, het succesvolle filmproject waarin Roek Lips portretten maakt van bijzondere leiders en hun visie op wat werkelijk van waarde is. In totaal een programma van ca. 50 minuten.

"In gesprek met jouw organisatie worden persoonlijke verhalen via Zoom opgehaald en gefilmd."

Elk programmaonderdeel wordt ingeleid door een persoonlijk verhaal over een belangrijke gebeurtenis uit jouw organisatie. Deels vooraf opgehaald door via online-gesprekken met medewerkers van jouw organisatie. De verhalen vormen de opmaat naar het betreffende programmaonderdeel dat als het ware opgedragen wordt aan de vertellers en hun team of organisatie.

(semi) Livestream

Het programma wordt via een (semi) livestream geheel coronaproof aangeboden aan de doelgroep op een bepaalde dag of tijdstip, eventueel in combinatie met een ‘hart-onder-de-riem-pakketje’ dat thuis wordt bezorgd op de dag van uitzending. Dit naar eigen wens in te vullen.

"De verhalen worden beantwoord met ‘beroemde’ theaterscenes, live muziek, inspiratie en een persoonlijke presentatie."

Programma onderdelen

De Theaterloods Radio Kootwijk bevat meerdere inspiratiekamers met kunst, cultuur en wetenschap. Online openen we de deuren van deze kamers en brengen het programma naar jou toe. Samen vormen de programmaonderdelen een geheel en een hart onder de riem voor alle medewerkers van jouw organisatie.

kamer 1

Muziek met liedjes van TheaterMakers Radio Kootwijk

Kamer 1

De band (5 muzikanten) o.l.v. Dave van Beek beloont de verhalen uit de organisatie met een toepasselijk lied. Via een zoom-gesprek worden de verhalen opgehaald en gemonteerd tot een pakkende en persoonlijke inleiding. De muzikanten zullen het verhaal ‘live’ beantwoorden met een lied dat ze opdragen aan de vertellers.

Kamer 2

Nieuwe Leiders

Kamer 2

Roek Lips deelt op een persoonlijke wijze portretten op film van Nieuwe leiders die passen bij de situatie waar de organisatie zich momenteel bevindt. Memorabele personen, bekend en onbekend maar altijd met een unieke en inspirerende bijdrage. Vervolgens daagt Roek je uit met een vraag die eenieder voor zichzelf mag beantwoorden… Optioneel bestaat de mogelijkheid om ook een portret te laten maken van een leider uit de eigen organisatie.

Kamer 3

Theaterscènes van hoop en goed leven

Kamer 3

Acteurs spelen verspreid door het programma korte en memorabele scenes uit de toneelliteratuur waarin crisissen werden overwonnen. Over keerpunten en soms onverwachte verlossingen uit haast uitzichtloze situaties. Inspiratie voor hoop en goed leven...

In de wandelgangen

Presentatie

In de wandelgangen

Onze presentator (V/M) vertelt in de wandelgangen van De Theaterloods over het programma. Als verbinder tussen de verschillende onderdelen. Met persoonlijke inleidingen o.b.v. de input uit de organisatie. Aangevuld met rake overdenkingen.

Voorbereiding

Het programma bevat ter voorbereiding drie online-gesprekken tussen medewerkers en artistiek leider Walter Supèr over de belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar en over de vraag ‘wat is voor jou/jullie echt van waarde’? Dit gesprek wordt gefilmd, zowel de online beelden van de medewerkers alsook Walter Supèr die het verhaal in ontvangst neemt. Het gesprek tussen hen wordt gemonteerd tot een pakkende en persoonlijke inleiding waarna de muzikanten het verhaal ‘live’ vanaf hun podium beantwoorden met een lied dat ze opdragen aan de vertellers.
Daarnaast maakt Roek Lips een nieuw portret van een leider uit de organisatie, dit wordt vooraf gefilmd op een nader af te spreken locatie.

Impressie

Bekijk hier een korte impressie van een van de online en live programma’s.